dimecres, 15 de febrer del 2012

Metereologia: Els Vents i Temperatura de sensació

ÍNDEX DE FREDOR (temperatura de sensació)

Durant l'hivern i en dies de vent, al sortir a la muntanya hem de tenir en compte que el vent ens donara una sensació de fred que ens multiplicara la temperatura a la que estem exposats, podent causar-nos greus problemes de salut si no anem convenientment equipats. En les gràfiques següents, podem veure la temperatura de sensació que tindre tenint en comte la temperatura real i la velocitat del vent. També adjunto una taula amb les conseqüències que ens pot comportar aquesta exposició a les temperatures corresponents i finalment una taula per poder identificar aproximadament la velocitat del vent.

Velocitat del vent (m/s) Temperatura de l'aire (ºC)
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20
4 -7 -9 -11 -14 -16 -19 -21 -23 -26 -28 -31
6 -10 -13 -16 -18 -21 -23 -26 -29 -31 -34 -37
8 -13 -16 -19 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41
10 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -44
12 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 -47
14 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48
16 -19 -22 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -44 -47 -50
18 -19 -22 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -45 -48 -51
20 -20 -23 -26 -29 -32 -36 -39 -42 -45 -48 -52
22 -20 -23 -26 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -49 -52
24 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52

Sensació confortable o poc desagradable amb roba apropiada d'hivern
Senasció desagradable
Possible congelació
Congelació provable en pocs minuts. El perill en les activitats a l'aire lliure és considerable.
Alt Risc: La carn exposada a l'aire lliure es congelarà en 1/2 o 1 minut.

Velocitat del vent

EFECTES APRECIABLES
VELOCI­TAT (m/s)
Es mouen les fules de la arbres. Les banderes onegen.
4
S'aixeca pols i papers petits. Es mouen rames petites.
6
Es mouen arbres petits.
8
Es mouen rames grans. Dificultat amb paraigües.
10 A 12
Tots els arbres es mouen. Difícil caminar contra el vent.
14 a 16
Es trenquen algunes rames primes dels arbres. Dificultat en caminar contra vent.
18 a 20
Arbres arrancats i danys en edificis.
22 a 24


Rosa dels vents